Home
 
Despre institutie
 

Legislatie
Conducere
Organizare
Programe si strategii
Rapoarte si studii
Informatii de interes public
 

Solicitare informatii
Buletin informativ (Legea 544/2001)
Buget din toate sursele de venituri
Bilanturi contabile
Achizitii publice
Declaratii de avere si de interese
Formulare
 
Utile
 

Servicii oferite
Informatii someri
Locuri de munca vacante
Cursuri de calificare
Bursa locurilor de munca
Eures
Statistici
Procedura pentru depunerea documentatiei si obtinerea adeverintei necesare la O.R.I.
Lista societatilor acreditate pentru prestarea serviciilor de ocupare in Municipiul Bucuresti
Ucenicia la locul de munca
Stagiatura
Economie sociala
 
:: ... Cautare in site ... ::
 

 

 

SOLICITARE INFORMATII
     
 

Persoana responsabila cu furnizarea informatiilor publice in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 
  - dna. Letitia Sebe  
  telefon - 0758 102 132  
  e-mail - letitia.sebe@buc.anofm.ro  
     
 

Formular pentru solicitare in baza Legii nr. 544/2001

- format editabil  
     
 

Modalitatea de contestare a deciziei si modele de formulare

 
  MODALITATI DE CONTESTARE A DECIZIEI INSTITUTIEI IN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE
In conformitate cu prevederile H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

Art. 32
In cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
Art. 33
Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.
Art. 34
Raspunsul motivat la reclamatia administrativa se transmite persoanei care a formulat-o in termen de 15 zile de la data inregistrarii, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila. In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, dupa caz, va mentiona masurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplina, in cazul functionarului public, in conditiile legii.

Informatiile de interes public se pot obtine in conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 
     
  Formular pentru reclamatie administrativa (1) - format editabil  
  Formular pentru reclamatie administrativa (2) - format editabil  
     
 

Documente de interes public

 
  - acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;  
 

- structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

 
  - numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;  
  - coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;  
  - bugetul si bilantul contabil;  
  - programele privind ocuparea fortei de munca si programul de formare profesionala;  
  - lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;  
   
  In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in Legea nr. 544/2001, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.  
     
 

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001:

 
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2014  
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2015  
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2016  
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2017  

 


Adresa Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti:
     
  Strada Spataru Preda nr.12 , sector 5 , Bucuresti  
  Telefon: 021.316.29.03 ; 021.316.55.08 ; 021.316.28.87 ; 021.316.92.50  
  Fax: 021.316.22.45  
  E-mail: amofm@buc.anofm.ro  

 
  
Copyright A.M.O.F.M. Bucuresti