Home
 
Despre institutie
 

Legislatie
Conducere
Organizare
Programe si strategii
Rapoarte si studii
Informatii de interes public
 

Solicitare informatii
Buletin informativ (Legea 544/2001)
Buget din toate sursele de venituri
Bilanturi contabile
Achizitii publice
Declaratii de avere si de interese
Formulare
 
Utile
 

Servicii oferite
Informatii someri
Locuri de munca vacante
Cursuri de calificare
Bursa locurilor de munca
Eures
Statistici
Procedura pentru depunerea documentatiei si obtinerea adeverintei necesare la O.R.I.
Lista societatilor acreditate pentru prestarea serviciilor de ocupare in Municipiul Bucuresti
Ucenicia la locul de munca
Stagiatura
Economie sociala
 
:: ... Cautare in site ... ::
 

 

 

 

 

SERVICII OFERITE DE A.M.O.F.M. BUCURESTI:

 

 • Medierea muncii
 • Informarea si consilierea profesionala
 • Servicii de preconcediere
 • Calificarea somerilor in meserii cerute de agentii economici - Cursuri de calificare si recalificare
 • Completarea veniturilor salariale
 • Prime absolventi
 • Prima de activare
 • Stimularea mobilitatii - prima de incadrare
 • Stimularea mobilitatii - prima de instalare
 • Prima de relocare
 • Subventionarea locurilor de munca
 • Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala
 • Ucenicia la locul de munca
 • Stagiatura pentru absolventii de invatamant superior
 • Participarea la bursele locurilor de munca organizate de AMOFM Bucuresti
Medierea muncii
Serviciile de mediere a muncii reprezinta punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu. Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti ofera o preselectie de personal astfel incat sa existe o cat mai buna corelare intre solicitantul de loc de munca si postul vacant. Serviciile de mediere constau in oferirea de informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afisarea si organizarea de burse ale locurilor de munca, medierea electronica prin intermediul Internet-ului (la adresa www.semm.ro).
Informarea si consilierea profesionala

Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate in mod gratuit persoanelor in cautarea unui loc de munca, care au ca scop:
- furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
- profilarea si incadrarea in nivelul de ocupabilitate: usor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil si foarte greu ocupabil;
- dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;
- instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, intocmirea unui CV)
- indrumarea pe parcursul procesului de integrare socio-profesionala la noul loc de munca.

Servicii de preconcediere

In cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile. Astfel, angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului Muncii, angajatilor ce urmeaza a fi disponibilizati. In perioada preavizului, angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca. Pentru a veni in sprijinul persoanelor afectate de restructurarile care au loc in economie, angajatorii au obligatia de a instiinta agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
AMOFM Bucuresti poate derula urmatoarele activitati:
- plasarea pe locurile de munca vacante, existente pe plan local;
- informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala;
- reorientarea profesionala in cadrul unei unitati sau prin cursuri de formare de scurta durata;
- instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca;
- sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile
de combatere a somajului.

Calificarea somerilor in meserii cerute de agentii economici
Cursuri de calificare si recalificare

Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti organizeaza, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru someri. Persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca li se ofera astfel posibilitatea dobandirii cunostintelor teoretice si practice specifice unei noi meserii care sa mareasca sansele ocuparii unui loc de munca.

Completarea veniturilor salariale

Persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare, si, ca urmare a angajarii, le inceteaza plata indemnizatiei de somaj beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, recalculata conform legii; Persoanele in cauza beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care, in perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator. Nu beneficiaza de acest drept persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani.

Prima insertie (pentru absolventi)

- Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care, in termen de 60 de zile de la absolvire, se inregistreaza la A.M.O.F.M. Bucuresti si se angajeaza cu norma intreaga pentru o periaoda mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de insertie egala cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinta (500 lei), in vigoare la data incadrarii in munca. Acest drept sub forma de prima, se acorda in doua transe, astfel: a) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajarii; b) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
- Prima de insertie se acorda absolventilor care se angajeaza in termen de 60 de zile de la data absolvirii, ulterior inregistrarii la AMOFM Bucuresti.

Prima de activare

Somerii inregistrati la A.M.O.F.M. Bucuresti, de cel putin 30 de zile, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 3 luni, beneficiaza din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de activare in valoare de 1000 de lei, cu conditia sa nu mai fi beneficiat in ultimele 12 luni de o alta prima de activare, iar solicitarea sa fie facuta in termen de 30 de zile de la data angajarii.
Persoanele care beneficiaza de prima de activare au dreptul la mentinerea acesteia si in situatia in care, in perioada de 3 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, in termen de 30 de zile, la un alt angajator, in aceleasi conditii.
Nu pot beneficia de prima de activare persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimele 12 luni.

Prima de incadrare

Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, cu norma intreaga, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta, pot beneficia pe o perioada de 12 luni, de o prima de incadrare, neimpozabila in cuantum de 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numarul de zile in care persoanele in cauza desfasoara efectiv activitatea la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca.
Prima de incadrare prevazuta la art. 74 din lege se acorda doar persoanelor care au domiciliul sau resedinta in zonele prevazute in Planul national de mobilitate.

Prima de instalare

Persoanele inregistrate ca someri la A.M.O.F.M. Bucuresti care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia si zonele sunt prevazute in Planul national de mobilitate pot solicita in termen de 60 de zile o prima de instalare, neimpozabila, destinata stimularii incadrarii in munca, asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, si/sau pentru reintregirea familiei, dupa caz.
Prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat, astfel:
- 12.500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la A.M.O.F.M. Bucuresti si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta;
- 15.500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la A.M.O.F.M. Bucuresti care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta, in situatia in care sunt insotite de membrii familiei si in cazul familiei monoparentale, in situatia in care sunt insotite de copilul sau copiii aflati in intretinere;
- in cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare unul va primi prima de instalare in cuantum de 12.500 lei, iar celalalt va primi o prima de instalare in cuantum de 3.500 lei;
Prima de instalare stabilita in cuantumurile prevazute mai sus se acorda in doua transe, astfel:
- o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalarii, care se plateste in luna urmatoare lunii in care s-a solicitat acordarea primei de instalare, odata cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor;
- o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare, se plateste in luna urmatoare lunii in care expira perioada de 12 luni de la angajare, odata cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor.
In situatia in care angajatorul sau autoritatile publice locale sau centrale asigura locuinta de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat, astfel:
a) 3.500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la A.M.O.F.M. Bucuresti si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta;
b) 6.500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la A.M.O.F.M. Bucuresti care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta, in situatia in care sunt insotite de membrii familiei in sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, iar in cazul familiei monoparentale, in situatia in care sunt insotite de copilul sau copiii aflati in intretinere;
c) 3.500 lei pentru fiecare sot aflat in cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare.
In aceste situatii, prima de instalare se acorda intr-o singura transa, la data instalarii, in luna urmatoare lunii in care s-a solicitat acordarea primei de instalare, odata cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor.

Prima de relocare

Persoanele inregistrate ca someri la AMOFM Bucuresti care se incadreaza in munca cu norma intreaga pentru o perioada de cel putin 12 luni, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia, pot beneficia de o prima de relocare, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 de lei/lunar pentru o perioada de maximum 36 de luni, in cazul in care veniturile nete lunare realizate de persoanele singure sau impreuna cu familiile acestora nu depasesc suma de 5.000 lei/luna.

Subventionarea locurilor de munca pentru absolventi

Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat, o suma in cuantum de 2250 lei cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.
Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma de 2250 lei pe o perioada de 18 luni.
Nu beneficiaza de aceste subventii:
a) angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant;
b) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca cu absolventii institutiilor de invatamant;
c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. 80 precum si la art. 85, pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie sau cu acordul partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;
d) angajatorii care la data solicitarii acordarii masurii de stimulare a ocuparii fortei de munca se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.
Absolventii pot fi incadrati in conditiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Subventionarea locurilor de munca pentru someri

Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata:
- someri in varsta de peste 45 de ani
- someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale
- someri de lunga durata
- tineri NEET (tineri cu varsta cuprinsa intre 16 si 24 ani inregistrati ca someri),
primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in cuantum de 2250 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni,in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.
De aceleasi facilitati beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata someri persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.
Facilitatile prevazute mai sus se acorda angajatorilor si in situatia in care, in perioada acordarii acestora sau in cea in care exista obligatia legala de mentinere a raporturilor de munca, persoanele beneficiare nu mai au statut de parinte unic sustinator al familiei monoparentale sau statut de persoana cu handicap, dupa caz.
Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii:
- someri care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala;
- someri care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc, conform legii, conditiile de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala
beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma in cuantum de 2250 lei.
Subventia se acorda angajatorilor pe perioada angajarii, de la data incheierii conventiei pana la data indeplinirii conditiilor de pensionare, si consta in acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare in cuantumul prevazut mai sus, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.
Nu beneficiaza de facilitatile prevazute mai sus:
a) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute mai sus;
b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si art. 85 pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie sau cu acordul partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;
c) angajatorii care la data solicitarii acordarii facilitatii se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora;
d) angajatorii care incadreaza in munca persoane cu handicap pe locuri de munca devenite vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu prin acordul partilor, la initiativa angajatorului, pentru motive care nu tin de persoana angajatului ori, dupa caz, prin eliberare din functie, in ultimele 12 luni anterioare incadrarii in munca a acestor persoane;
e) angajatorii care incadreaza in munca someri care, la data angajarii, indeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala.

Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala

CONTRACT DE SOLIDARITATE
Tanar cu risc de marginalizare sociala - persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care indeplineste conditiile prevazute pentru a fi somer si care se inregistreaza la A.M.O.F.M. Bucuresti incadrandu-se in una dintre urmatoarele categorii:
- se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;
- are dizabilitati;
- nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;
- are copii in intretinere;
- a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
- este victima a traficului de persoane.
Contractul de solidaritate se incheie intre A.M.O.F.M. Bucuresti si tanarul cu risc de marginalizare sociala pe o durata de pana la 3 ani, dar nu mai putin de un an, in conditiile in care, la data incheierii contractului de solidaritate, tanarul nu a implinit varsta de 26 de ani.
Serviciile acordate in mod gratuit de catre A.M.O.F.M. Bucuresti tinerilor cu risc de marginalizare sociala in baza contractului de solidaritate:
- informare si consiliere profesionala;
- mediere a muncii;
- plasare in munca la un angajator a carui oferta de loc de munca a fost selectata ca fiind corespunzatoare pregatirii profesionale si altor conditii cuprinse in dosarul intocmit la inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca, in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca.
SUBVENTII INCADRARE
Angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala, si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie, beneficiaza lunar, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.
SUBVENTIE MENTINERE RAPORTURI DE MUNCA
Daca la data expirarii perioadei pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate angajatorul de insertie mentine raportul de munca cu tanarul care a fost incadrat si pentru care a beneficiat de subventii, atunci, angajatorul beneficiaza lunar, pentru aceasta persoana, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma in cuantum de 50% din indemnizatia de somaj cuvenita conform legii, pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei.
Conventia se incheie pana la data de intai a lunii urmatoare lunii in care expira termenul legal pentru depunerea declaratiei D112 aferenta lunii in care expira durata contractului de solidaritate si pentru care s-a acordat subventia de incadrare sau se putea acorda aceasta.
Termenul prevazut pentru incheierea conventiei este termen de decadere din dreptul de a beneficia de subventii.

Ucenicia (Legea nr. 279/2005)

UCENICIA LA LOCUL DE MUNCA
Ucenicia la locul de munca reprezinta formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie la locul de munca. Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru nivelurile 2, 3 si 4 de calificare, pentru calificarile stabilite prin legislatia în vigoare si pentru ocupatiile cuprinse în Clasificarea ocupatiilor din România, pentru care exista standarde de pregatire profesionala, respectiv standarde ocupationale.
Ucenicia la locul de munca se adreseaza:
a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc sa se concentreze pe învatare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca;
b) angajatorilor care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de munca declarate vacante.
In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul trebuie sa asigure ucenicului accesul la:
- pregatire teoretica realizata printr-un furnizor de formare profesionala autorizat in conditiile legii;
- pregatire practica desfasurata sub indrumarea coordonatorului de ucenicie desemnat de angajator.
UCENIC
Ucenicul este persoana cu varsta de peste 16 ani care, din vointa proprie, incheie un contract de ucenicie cu un angajator, in scopul obtinerii unei calificari.
Poate fi incadrata ca ucenic in munca persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii;
b) a implinit varsta de 16 ani;
c) nu are calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca;
d) indeplineste conditiile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
CONTRACTUL DE UCENICIE
Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.
Contractul de ucenicie se incheie pe o durata intre 12-36 luni, in functie de nivelul de calificare pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca:
a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobândirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;
b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobândirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3;
c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobândirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4.
Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.
Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana.
Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.
Contractul de ucenicie se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, si se inregistreaza in termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti. Obligatia de incheiere a contractului de ucenicie, in forma scrisa, revine angajatorului.
Angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucenicie au indatorirea sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie.
Pentru a incheia un contract de ucenicie, persoana aflata in cautarea unui loc de munca primeste de la A.M.O.F.M. Bucuresti dispozitia de repartizare, conform anexei nr. 2 la Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj.
ANGAJATORUL are obligatia de a organiza evaluarea pregatirii teoretice si practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, si de a suporta costurile evaluarii si certificarii formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca.
SUSTINEREA FINANCIARA A UCENICIEI LA LOCUL DE MUNCA
ANGAJATORUL care incheie un contract de ucenicie, pe perioada derularii acestuia, poate solicita si beneficiaza, la cerere, de o suma in cuantum de 2250 lei acordata din bugetul asigurarilor de somaj, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Stagiul pentru absolventii de invatamant superior (Legea nr. 335/2013)

BENEFICIARI
Absolventii de invatamant superior care au diploma de licenta sau echivalenta si, la debutul in profesie, se angajeaza cu contract individual de munca pe un post conform specializarii absolvite.
Scopul efectuarii stagiului este de asigurare a tranzitiei absolventilor de invatamant superior de la sistemul de educatie la piata muncii, de a consolida competentele si abilitatile profesionale pentru adaptarea la cerintele practice si exigentele locului de munca si pentru o mai rapida integrare in munca, precum si de dobandire de experienta si vechime in munca si, dupa caz, in specialitate.
Realizarea stagiului, drepturile si obligatiile partilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu sunt stabilite prin contractul de stagiu, care se incheie odata cu incheierea contractului individual de munca, cu o durata de sase luni, cu exceptia situatiilor in care prin legi speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu. Contractul de stagiu se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, in baza unui model cadru.
DREPTURILE SI OBLIGATIILE STAGIARULUI
Stagiarul are urmatoarele drepturi:
- sa beneficieze de coordonarea si sprijinul mentorului;
- sa i se stabileasca un program de activitati corespunzator postului, al carui nivel de dificultate si complexitate sa creasca gradual pe parcursul perioadei de stagiu;
- sa beneficieze de evaluare obiectiva;
- sa i se asigure timpul necesar pregatirii individuale, in scopul consolidarii competentelor si dobandirii deprinderilor practice necesare practicarii ocupatiei;
- sa i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfectionarii sale si care sa-i permita consolidarea cunostintelor;
- sa participe la formele de pregatire profesionala organizate pentru stagiari;
- sa primeasca raportul de evaluare si certificatul/adeverinta de finalizare a stagiului;
- sa conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, dupa caz.
De asemenea, stagiarul are urmatoarele obligatii:
- sa se pregateasca profesional in domeniul pentru care efectueaza stagiul;
- sa isi organizeze o evidenta proprie a activitatilor pe care le efectueaza;
- sa respecte sarcinile date de mentor si de conducatorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectueaza stagiul;
- sa consulte mentorul pentru realizarea lucrarilor repartizate de conducatorul compartimentului;
- sa respecte confidentialitatea in legatura cu toate aspectele privind activitatea desfasurata, in conformitate cu normele stabilite de angajator;
- sa nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activitati care constituie concurenta neloiala angajatorului;
- sa participe la procesul de evaluare.
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI
Angajatorul are urmatoarele drepturi:
- sa-i stabileasca stagiarului, prin fisa postului, atributii in domeniul in care se realizeaza stagiul;
- sa valorifice cunostintele teoretice si practice ale stagiarului in procesul muncii;
- sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a atributiilor corespunzatoare postului;
- sa aplice sanctiunile corespunzatoare abaterilor disciplinare.
Angajatorul are si urmatoarele obligatii:
- sa desemneze un mentor care sa coordoneze si sa sprijine stagiarul in vederea atingerii obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti in programul de desfasurare a perioadei de stagiu;
- sa stabileasca stagiarului un program de activitati in domeniul in care se realizeaza stagiul;
- sa asigure o dotare corespunzatoare - logistica, tehnica si tehnologica - necesara valorificarii cunostintelor teoretice si practice primite de stagiar in cadrul stagiului;
- sa evalueze cunostintele stagiarului la sfarsitul perioadei de stagiu;
- sa elibereze stagiarului certificatul/adeverinta din care sa reiasa perioada in care acesta a desfasurat activitatea in baza contractului de stagiu, competentele si deprinderile practice dobandite si alte mentiuni;
- sa nu foloseasca stagiarul pentru desfasurarea altor activitati decat cele prevazute in contract.
CONTRACTUL DE STAGIU
Contractul de stagiu, ca si cel de munca, poate inceta:
- de drept;
- prin acordul partilor, la data convenita de acestea;
- prin vointa unilaterala a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.
In situatia in care contractul de stagiu inceteaza din motive neimputabile stagiarului, acesta poate sa continue efectuarea perioadei de stagiu, daca, in termen de 60 de zile, se incadreaza la alt angajator si incheie cu acesta un contract de stagiu pentru perioada ramasa neefectuata.
Inspectorii de munca au competenta de a controla modul de incheiere, executare, modificare, suspendare si incetare a contractului individual de munca si a contractului de stagiu, in conditiile legii.
FINANTAREA STAGIULUI DIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
Pentru finantarea din bugetul asigurarilor de somaj, angajatorii care incheie un contract de stagiu primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar, de o suma in cuantum de 2250 lei acordata din bugetul asigurarilor de somaj, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie daca angajatorul încheie cu AMOFM Bucuresti, în termen de 30 de zile lucratoare de la data încheierii contractului de stagiu, conventia conform modelului prevazut în norme.

Bursele locurilor de munca organizate de AMOFM Bucuresti

Una dintre masurile active de combatere a somajului o reprezinta organizarea burselor locurilor de munca, avand ca obiectiv punerea uin legatura a angajatorilor cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si implicit, ocuparea acestora. Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti organizeaza anual bursa generala a locurilor de munca, bursa locurilor de munca pentru absolventi, bursa destinata persoanelor cu dizabilitati,. bursa destinata persoanelor private de libertate.

 
  
Copyright A.M.O.F.M. Bucuresti