Home
 
Despre institutie
 

Legislatie
Conducere
Organizare
Programe si strategii
Rapoarte si studii
Informatii de interes public
 

Solicitare informatii
Buletin informativ (Legea 544/2001)
Buget din toate sursele de venituri
Bilanturi contabile
Achizitii publice
Declaratii de avere si de interese
Formulare
 
Utile
 

Servicii oferite
Informatii someri
Locuri de munca vacante
Cursuri de calificare
Bursa locurilor de munca
Eures
Statistici
Procedura pentru depunerea documentatiei si obtinerea adeverintei necesare la O.R.I.
Lista societatilor acreditate pentru prestarea serviciilor de ocupare in Municipiul Bucuresti
Ucenicia la locul de munca
Stagiatura
Economie sociala
 
:: ... Cautare in site ... ::
 

 

 

 

 

LEGISLATIE

Legea nr. 202 din 22.05.2006, privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare  
H.G. nr. 1610 din 08.11.2006, privind Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare  
Legea nr. 188 din 08.12.1999 privind statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare  
Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;  
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;  
H.G. nr. 174 /2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;  
Ordin nr. 85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, cu modificarile si completarile ulterioare;  
Ordonanta de urgenta nr. 60/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fortei de munca;  
H.G. nr. 278/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora;  
H.G. nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;  
Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare  
H.G. nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca.  
Legea nr. 335/2013 - privind efectuarea stagiului absolventilor de invatamant superior  
H.G. nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de învatamânt superior.  
Legea nr. 219/2015 - privind economia sociala.  
H.G. nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala.  
Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor si studentilor, cu modificarile si completarile ulterioare;  
H.G. nr.726/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor si studentilor, cu modificarile si completarile ulterioare;  
Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
H.G. nr. 1850/2006 privind normele metodologice de aplicare a legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;  
H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.  
Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;  
Legea nr. 270/2017 prevenirii;  
     
     

 

 
 
  
Copyright A.M.O.F.M. Bucuresti