Home
 
Despre institutie
 

Legislatie
Conducere
Organizare
Programe si strategii
Rapoarte si studii
Informatii de interes public
 

Solicitare informatii
Buletin informativ (Legea 544/2001)
Buget din toate sursele de venituri
Bilanturi contabile
Achizitii publice
Declaratii de avere si de interese
Formulare
 
Utile
 

Servicii oferite
Informatii someri
Locuri de munca vacante
Cursuri de calificare
Bursa locurilor de munca
Eures
Statistici
Procedura pentru depunerea documentatiei si obtinerea adeverintei necesare la O.R.I.
Lista societatilor acreditate pentru prestarea serviciilor de ocupare in Municipiul Bucuresti
Ucenicia la locul de munca
Stagiatura
Economie sociala
 
:: ... Cautare in site ... ::
 

 

 

 

 

Formulare utile
Tipul formularului
Descarcare
ADEVERINTA - Anexa nr. 26 la norme (valabila incepand cu 13.03.2018)
Situatia privind locurile de munca vacante
Comunicare privind ocuparea locurilor de munca declarate vacante
Situatie privind somerii mediati si incadrati in munca
Formulare utilizate pentru inscrierea la programe de formare profesionala
Contract de asigurare pentru somaj
Cerere solicitant in vederea incheierii unui contract de asigurare pentru somaj
Documente necesare depunerii dosarului in vederea incheierii unui contract de asigurare pentru somaj
Cerere reordonantare drepturi banesti
 
Solicitare servicii de preconcediere
Cerere pentru solicitarea dreptuilor de asigurari sociale, altele decat pensiile
CERERE si DOCUMENTE necesare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,cu modificarile si completarile ulterioare -30% din cuantumul indemnizatiei de somaj (valabil numai pt someri indemnizati)

CERERE si DOCUMENTE necesare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 73^1 alin.1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,cu modificarile si completarile ulterioare - prima de insertie pentru absolventii anului in curs

ANGAJAMENT

CERERE si DOCUMENTE necesare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 73^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,cu modificarile si completarile ulterioare - prima de activare (valabil numai pt somerii neidemnizati)

ANGAJAMENT

 

CERERE si DOCUMENTE necesare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 74 si 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,cu modificarile si completarile ulterioare - prime de mobilitate (valabil numai someri indemnizati/someri de lunga durata)


ANGAJAMENT

CERERE si DOCUMENTE necesare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 76^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,cu modificarile si completarile ulterioare - prima de relocare.

ANGAJAMENT

 
CONVENTIE - TABEL NOMINAL cu persoanele incadrate in munca, conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,cu modificarile si completarile ulterioare

CONVENTIE , TABEL NOMINAL cu absolventii institutiilor de invatamant incadrati in munca, DECLARATII angajator si absolvent, ACTE necesare incheierii conventiei conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

TABEL NOMINAL LUNAR, ACTE necesare lunare conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

TABEL NOMINAL - cu absolventii de invatamant care au urmat o forma de
pregatire profesionala organizata de angajator in baza art. 84 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
CERERE, ACTE necesare pentru acordarea ajutorului financiar prevazut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002, TABEL NOMNAL cu persoanele incadrate in munca, SITUATIA privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii

CONVENTIE , TABEL NOMINAL cu persoanele incadrate in munca, DECLARATIE anagjator, ACTE necesare incheierii conventiei, conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

TABEL NOMINAL LUNAR, ACTE necesare lunare, conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

TABEL NOMINAL cu somerii incadrati in munca, conform prevederilor
art. 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

CONVENTIE , TABEL NOMINAL, ACTE necesare incheierii conventiei cu persoanele incadrate in munca, conform prevederilor art. 93^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

TABEL NOMINAL LUNAR, ACTE necesare lunare, conform prevederilor art. 93^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

CONVENTIE , TABEL NOMINAL,ACTE necesare incheierii conventiei cu persoanele incadrate in munca, conform prevederilor art. 93^6 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

TABEL NOMINAL LUNAR, ACTE necesare lunare, conform prevederilor art. 93^6 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

CONVENTIE , TABEL NOMINAL cu elevii si studentii incadrati in munca, DECLARATII angajator, ACTE necesare incheierii conventiei, conform prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor pe perioada vacantelor (actualizare)

TABEL NOMINAL LUNAR, ACTE necesare lunare conform preprevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor pe perioada vacantelor (actualizare)

Documentatia necesara pentru accesarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2006 si HG nr. 1850/2006 de catre PERSOANE JURIDICE - administrator/lichidator judiciar

Documentatia necesara pentru accesarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2006 si HG nr. 1850/2006 de catre PERSOANE FIZICE - salariatii angajatorului in insolventa

 

Cerere pentru stabilirea cuantumului si plata creantelor ce se suporta din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale - Anexa nr. 1 la HG 1850/2006

Situatia creantelor salariale - Anexa nr. 2 la HG 1850/2006

Formulare utilizate in aplicarea prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala - Cerere pentru acordarea atestatului de intreprindere sociala (Anexa 2), Cerere de prelungire a atestatului de intreprindere sociala (Anexa 4), Raport de activitate privind activitatea desfasurata de intreprinderea sociala/intrepirinderea sociala de insertie (Anexa 5A), Extras raport social anual privind activitatea cu caracter social desfasurata de intreprinderea sociala/intreprinderea sociala de insertie (Anexa 5B), Cerere pentru acordarea marcii sociale (Anexa 6), Situatie privind personalul angajat cu contract individual de munca (Anexa 7)

Formulare utilizate in aplicarea prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca - Contract de ucenicie (Anexa 1), Planul de activitate (Anexa 2), Raport monitorizare (Anexa 3), Cerere (Anexa 4), Conventie (Anexa 5), Tabel nominal (Anexa 6)

CONVENTIE, DECLARATII angajator si stagiar, ACTE necesare incheierii conventiei conform prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuare stagiului absolventilor de invatamant superior (actualizare)

TABEL NOMINAL LUNAR, ACTE necesare lunare conform prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuare stagiului absolventilor de invatamant superior (actualizare)
 
  
Copyright A.M.O.F.M. Bucuresti