Home
 
Despre institutie
 

Legislatie
Conducere
Organizare
Programe si strategii
Rapoarte si studii
Informatii de interes public
 

Solicitare informatii
Buletin informativ (Legea 544/2001)
Buget din toate sursele de venituri
Bilanturi contabile
Achizitii publice
Declaratii de avere si de interese
Formulare
 
Utile
 

Servicii oferite
Informatii someri
Locuri de munca vacante
Cursuri de calificare
Bursa locurilor de munca
Eures
Statistici
Procedura pentru depunerea documentatiei si obtinerea adeverintei necesare la O.R.I.
Lista societatilor acreditate pentru prestarea serviciilor de ocupare in Municipiul Bucuresti
Ucenicia la locul de munca
Stagiatura
Economie sociala
 
:: ... Cautare in site ... ::
 

 

 

 

 

ECONOMIE SOCIALA
(legislatia aplicabila, formulare, persoane de contact)
     
 
LEGISLATIA APLICABILA
 

- Legea nr. 219/2015 - privind economia sociala.

-H.G. nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala.


 

 
FORMULARE
Formulare utilizate in aplicarea prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala - Cerere pentru acordarea atestatului de intreprindere sociala (Anexa 2), Cerere de prelungire a atestatului de intreprindere sociala (Anexa 4), Raport de activitate privind activitatea desfasurata de intreprinderea sociala/intrepirinderea sociala de insertie (Anexa 5A), Extras raport social anual privind activitatea cu caracter social desfasurata de intreprinderea sociala/intreprinderea sociala de insertie (Anexa 5B), Cerere pentru acordarea marcii sociale (Anexa 6), Situatie privind personalul angajat cu contract individual de munca (Anexa 7)
format editabil

PERSOANE DE CONTACT

Compartiment Economie Sociala

- consilier superior - Elena Enculescu - tel.: 0758 102 272, e-mail: elena.enculescu@buc.anofm.ro

Serviciul Analiza Pietei Muncii, Formare Profesionala si Economie Sociala

- sef serviciu - Mariana Bucalet - tel.: 0758 102 128, e-mail: mariana.bucalet@buc.anofm.ro

 

 

 
 
  
Copyright A.M.O.F.M. Bucuresti