Home
 
Despre institutie
 

Legislatie
Conducere
Organizare
Programe si strategii
Rapoarte si studii
Informatii de interes public
 

Solicitare informatii
Buletin informativ (Legea 544/2001)
Buget din toate sursele de venituri
Bilanturi contabile
Achizitii publice
Declaratii de avere si de interese
Formulare
 
Utile
 

Servicii oferite
Informatii someri
Locuri de munca vacante
Cursuri de calificare
Bursa locurilor de munca
Eures
Statistici
Procedura pentru depunerea documentatiei si obtinerea adeverintei necesare la O.R.I.
Lista societatilor acreditate pentru prestarea serviciilor de ocupare in Municipiul Bucuresti
Ucenicia la locul de munca
Stagiatura
Economie sociala
 
:: ... Cautare in site ... ::
 

 

 

 

 

Acte necesare pentru inregistrarea unei persoane care indeplineste conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj:
     
  1. Actul de identitate, in original si copie;  
  2. Actele de studii si de calificare,in original si copie;  
  3. Adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;  
  4. Actele eliberate de organele financiar teritoriale, din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare.  
   
 
In afara documentelor prevazute mai sus, care urmeaza sa fie prezentate de toate categoriile de solicitanti de indemnizatie de somaj, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insotita, dupa caz, si de urmatoarele documente:
 
   
 
A. In cazul persoanelor provenite din munca:
 
   
  a) carnetul de munca in original si in copie si adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin H.G. nr. 174/2002 cu modificarile si completarile ulterioare - Anexa nr. 11 (eliberata de fostul angajator), sau, in cazul in care nu exista carnet de munca intocmit, adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin H.G. nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte acte care, potrivit legii, atesta existenta unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 si, dupa caz, vechimea in munca realizata anterior datei de 1 martie 2002;  
  b) copie de pe hotararea judecatoreasca definitiva prin care instanta competenta conform legii a dispus reintegrarea in munca, atunci cand reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost incadrata in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;  
  c) adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii in care persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza desfiintarii postului.  
   
 
B. In cazul pensionarilor de invaliditate care isi redobindesc capacitatea de munca:
 
   
  a) carnetul de munca in original si in copie si adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin H.G. nr. 174/2002 cu modificarile si completarile ulterioare - Anexa nr. 11 (eliberata de fostul angajator), sau, in cazul in care nu exista carnet de munca intocmit, adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin H.G. nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte acte care, potrivit legii, atesta existenta unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 si, dupa caz, vechimea in munca realizata anterior datei de 1 martie 2002;  
  b) decizia de revizuire medicala, in original si in copie, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, din care sa rezulte redobandirea capacitatii de munca;  
  c) adeverinta de la ultima unitate sau de la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, dupa caz, din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior.  
   
 
C. In cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sau de serviciu au incetat in perioada de suspendare a acestora:
 
   
  a) carnetul de munca in original si in copie si adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin H.G. nr. 174/2002 cu modificarile si completarile ulterioare - Anexa nr. 11 (eliberata de fostul angajator), sau, in cazul in care nu exista carnet de munca intocmit, adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin H.G. nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte acte care, potrivit legii, atesta existenta unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 si, dupa caz, vechimea in munca realizata anterior datei de 1 martie 2002;  
  b) act din care sa rezulte data incetarii motivului pentru care au foat suspendate raporturile de munca sau de serviciu.  
     
  Avand in vedere prevederile Ordonantei Nr. 148/2008 prin care s-a abrogat carnetul de munca, cererea de acordare a indemnizatiei de somaj pentru categoriile de solicitanti mentionate anterior (punctele A,B si C) va fi insotita si de adeverinta de vechime (pentru perioada 01.01.2011 - prezent) eliberata conform art. 8 alin. 3 din H.G. Nr. 500/2011 privind Registrul general de evidenta al salariatilor.  
   
 
D. In cazul absolventilor institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale:
 
   
  a) actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si in copie;  
  b) adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat sau notificat conform legii.  
   
 
E. In cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap, in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale:
 
   
  a) actul de absolvire a scolii speciale pentru persoane cu handicap, in original si in copie.  
   
 
Atentie!!
 
   
  Conform prevederilor art. 38 alin. 2 si alin. 3 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stmularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare:  
(1) Indemnizatia de somaj se acorda de la data:
a. incetarii raporturilor de munca;
b. incetarii raporturilor de serviciu;
c. incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d. expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract;
e. incetarii calitatii de membru cooperator;
f. incetarii contractului de asigurare pentru somaj;
g. incetarii motivului pentru care au fost pensionate;
h. incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;
j.ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
k. incetarii activitatii desfasurate exclusiv in baza unui raport juridic, altul decat cele de natura celor prevazute la lit. a - e si litera g si h, in considerarea caruia s-a datorat, potrivit legii, contributia individuala de asigurari pentru somaj;
l. expirarii perioadei de 60 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. a);
m. absolvirii, pentru cazurile prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b);
(2) Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta la alin. (1), daca cererea este înregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca în termen de 10 de zile de la aceasta data.
(3) Daca cererea este înregistrata dupa expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevazuta la alin. (1), indemnizatia de somaj se acorda începând cu data înregistrarii cererii.
     
 
  
Copyright A.M.O.F.M. Bucuresti